Yaşar Yüceer Başkanlığında İGM Ağustos ayı toplantıların Çarşamba günü gerçekleşen oturumunda 3 madde görüşüldü, 1 madde ilgili komisyonlara havale edildi.

Oturumunun ilk maddesinde, Mülkiyeti il özel idaresine ait merkez ilçe, Semerkant mahallesinde bulunan Semerkant Sağlık Ocağı binası 1990 yılında yapılmış olup, söz konusu binanın deprem açısından riskli olması nedeniyle yeniden yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı, Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis veya bedelsiz olarak devrinin verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporlar görüşüldü.

Maddeyle ilgili CHP Mengen İl Genel Meclisi Üyesi Eyüp Beşli ile Yeniçağa İl Genel Meclisi Üyesi Erdoğan Yetkin görüşlerini aktardı.

Toplantıda, Gerede İlçesi Çayören köyünde bulunan tapunun 102 ada 1 numaralı parsele ilişkin hazırlanan konut dışı kentsel çalışma alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen rapor ele alınarak oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin son maddesinde il özel idaresi yol ağında bulunan yolların asfalt yapılabilmesi için 2000 ton 160/220 bitüm malzemesinin kredili olarak satın alınması talebi görüşülerek meclis üyelerinin oy birliği ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale edildi. Konuyla ilgili CHP Grup Başkan vekili Erhan Beykoz söz aldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer de bitüm malzemesinin satın alınmasıyla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi.

2 ÖNERGE GÜNDEME ALINDI

Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Gerede ilçesi köylerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Gerede köylere hizmet götürme birliği hesaplarına 510 bin TL, Mudurnu ilçesi köye yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere toplamda 1 milyon 450 bin TL ödeneğin aktarılması talebi görüşülerek önerge gündeme alındı ve Plan ve Bütçe komisyonuna havale edildi.

100 YILLIK “DEVA OYUNUNU” KÖYÜN GENÇLERİ SÜRDÜRÜYOR 100 YILLIK “DEVA OYUNUNU” KÖYÜN GENÇLERİ SÜRDÜRÜYOR

İl Genel Meclisi toplantıları hafta boyunca devam edecek.

Editör: Ahmet İshak GÜLEN