İGM Ağustos ayı toplantıların Salı günü gerçekleşen oturumunda 4 madde görüşüldü, 1 madde ilgili komisyonlara havale edildi.

Yaşar Yüceer Başkanlığında gerçekleşen Ağustos ayı toplantılarının ikinci gününde, Merkez ilçe, Elmalık Köyü sınırları içinde, bulunan Ömertepe mevkii, Borazanlar yaylası membaından akan kaynak suyu kullanma suyu amaçlı olarak 3 yıllığına kiralanmış olup, kira süresi sona ereceğinden, 10 yıl müddetle kira süresinin uzatılması talebi ele alınarak Plan ve Bütçe komisyonu ile Çevre ve Sağlık komisyonundan gelen rapor ele alınarak meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

İkinci gündem maddesinde, mülkiyeti il özel idaresine ait İzzet Baysal Caddesinde bulunan özel idare iş merkezi 94-H NOLU dükkanın ilimizde fiziksel engelli ve gönüllülerinin sosyal faaliyetlere katılmalarını sağlamak amacı ile koordinasyon merkezi olarak tahsisine dair Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonundan gelen rapor görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda il özel idaresi personel gereksiniminin karşılanabilmesi amacıyla 1 adet 3. Derecelik mimar kadrosu ihdas edilebilmesi için (I) sayılı kadro cetvelinin (memur) onaylanmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor ele alınarak oy birliği ile kabul edildi.

İl Genel Meclisi toplantılarının son maddesinde, Mudurnu ilçesi Seyrancık mahallesinde bulunan eski kaymakamlık ek binası (konak otel) boş ve atıl durumda olduğundan konunun değerlendirilmesi talebi görüşüldü. Meclis üyelerinin oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edildi.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

1 ÖNERGE GÜNDEME ALINDI

Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Göynük ilçesi köylerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Göynük köylere hizmet götürme birliği hesaplarına 2 milyon 85 bin TL. ödenek aktarılması talebi ele alınarak Plan ve Bütçe komisyonuna havale edildi.

İl Genel Meclisi toplantıları hafta boyunca devam edecek.

Editör: Ahmet İshak GÜLEN