Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu Can Atalay’ın tahliye edilmemesine yönelik tepkiler devam ederken TİP, Bolu’da sokağa çıktı “Can Atalay’a özgürlük istiyoruz!” diyerek ses yükseltti.

Haber Aslı Akış

Gezi Davası kapsamında aldığı 18 yıl hapis cezası nedeniyle Silivri Cezaevi’nde bulunan Atalay’ın mazbatası, 25 Mayıs tarihinde alındı ve hemen ardından tahliyesi için Yargıtay’a başvuruda bulunuldu.

Yapılan başvuruya rağmen TİP Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmemesine muhalefet partisi temsilcileri, barolar ve demokratik kitle örgütleri tarafından tepki gösterildi.

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilmesine karşın serbest bırakılmayan Can Atalay, yemin törenine de katılamadı. 

Can Atalay’ın serbest bırakılması için Kardelen meydanında toplanan TİP yönetim kurulu üyeleri basın açıklaması yaptı.

“Can Atalay’ı derhal serbest bırakın” yazılı pankartın açıldığı eylemde, “Can’a özgürlük, tutsaklığa son” ve “Hatay halkı, vekilini istiyor” sloganları atıldı.

Parti adına Bolu TİP yönetim kurulu üyesi Eren Arslan ortak açıklamayı okuyarak; “Yargıtay’da dava süreci devam ederken hukuksuzca cezaevinde tutulan Avukat Can Atalay, 14 Mayıs Milletvekilli Seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay milletvekili seçildi. Seçim sonuçlarının kesinleşmesini takiben Can Atalay, avukatları aracılığıyla milletvekili mazbatasını aldı ve geçen cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili olarak kaydı yapıldı. Ancak seçilmiş vekilimiz, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde esir tutulduğu için henüz milletvekili yeminini edemedi ve görevine başlayamadı. Can Atalay’ın tahliye edilmesi için avukatlarının Yargıtay’a yaptığı başvuru günlerdir yanıtsız bırakıldı ve yoldaşımız hala cezaevinde tutuluyor.” şeklinde konuştu.

“MECLİSİN KARARI OLMADIKÇA TUTUKLANAMAZ, YARGILANAMAZ”

Yaşanan durum her anlamda Anayasa’ya aykırı olduğuna işarete eden Arslan ; “Yargıtay, Anayasa’nın emrettiği hükmü uygulamamakta ısrar etmektedir. Seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tutukluluk hâlinin devamı, hukuka aykırı bir şekilde, kişi hürriyeti ve güvenliğinin engellenmesi ve aynı zamanda seçmenlerin temsil edilme haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Çünkü Anayasa’nın 83. Maddesi’nde aynen şöyle yazmaktadır: “Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz." İfadelerini kullandı.

“BU HUKUKSUZLUĞA SON VERİN”

Arslan yetkililere de seslenerek; “Anlamı apaçık olan Anayasa hükmü ortadayken, buradan başta Yargıtay savcıları olmak üzere yetkililere soruyoruz:

-Seçilmesinin üstünden 3 hafta geçmesine rağmen Can Atalay neden hala serbest

bırakılmadı?

-Can Atalay neden Meclis’te yemin edip görevine başlayamadı?

-Can Atalay ne zaman Hatay’a ulaşıp enkaza çevrilmiş olan şehrin imarı için yurttaşla beraber çalışmalarına başlayabilecek?

-Can Atalay’ın, Hatay’ı ve tüm ülkeyi enkaz altında bırakanların suçlarını yüzlerine vurmasından mı korkuyorsunuz?

Otomobil sektörü ne durumda? Otomobil sektörü ne durumda?

-Milli iradenin yerine gelmesini engellemenin, yani milletin seçtiği vekil sanki seçilmemiş gibi davranmanın, bir suç olduğunu bilmiyor musunuz?

Bu sorularımızla, Anayasal kurumları Anayasa’ya uymaya bir kez daha davet ediyoruz. Artık bu hukuksuzluğa bir son verin! Yetkinizi aldığınız yasaları uygulayın!” dedi.

“KEYFİ UYGULAMALARINIZ UNUTMAYACAĞIZ “

T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi ile koruma altında olan seçme ve seçilme hakkının yerine getirilmesi çağrısı yapan Eren Arslan; “Can Atalay’ın seçilmiş bir milletvekili olarak yasama faaliyetlerine katılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını, T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altında olan seçme ve seçilme hakkının derhal yerine getirilmesini bekliyoruz. Saray’dan talimat beklediğiniz her gün, Anayasa’yı çiğnemeye devam ettiğiniz bir gün olarak kaydediliyor halkın defterine. Bunu unutmayın çünkü biz sizin kanun dışı, keyfi uygulamalarınızı asla unutmayacağız.” ifadelerini kullandı

“HUKUKA, ADALETE SAYGI İSTİYORUZ”

Arslan, Halkın iradesine vurgu yaparak; “Haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklanarak özgürlüğü elinden alınan tüm arkadaşlarımız için mücadeleye devam edecek, adaleti mutlaka bu topraklara getireceğiz. Halkın iradesine saygı istiyoruz! Hukuka, adalete saygı istiyoruz! Hatay halkının iradesine saygı istiyoruz! Can Atalay’a özgürlük istiyoruz!” diyerek sözlerini noktaladı.

Editör: Ahmet İshak GÜLEN