Bolu Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Ok, veteriner hekimlere uygulanan şiddete tepki göstererek, “Kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ kapsamına alınmalıdır” dedi.

Haber: Oğuzhan Eke

Bolu Bölgesi Veteriner Hekimler Odası, veteriner hekimlere yönelik şiddete karşı iş bırakma eylemi ve basın açıklaması yaptı. 81 ile eş zamanlı gerçekleştirilen basın açıklamasını, Bolu’da Oda Başkanı Mehmet Ok okudu. Basın açıklamasında veteriner hekimlerin, uygulanan şiddete karşı tahammüllerinin kalmadığı ve bir kısmının iş bıraktığı bir kısmının ise yurt dışına çıkmak için çabaladığı vurgulandı. Veteriner hekimlerin yasa ile koruma altına alınması ve şiddet uygulayan kişilerin ağır cezalara çarptırılması istendi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“BU YAŞANANLAR YENİ DEĞİL”

“Veteriner hekimler koruyucu hekimlik hizmetleriyle salgınları önleyerek toplum sağlığını korurlar, hayvanların sağlıklı ve refah içinde yaşamasını sağlarlar, gıda denetimleri ile toplumun sağlıklı güvenilir gıda tüketmesini sağlarlar, hayvan varlığını koruyarak hem ülke ekonomisine hem de vatandaşların ekonomik hayvansal ürüne ulaşmasına katkıda bulunurlar. Ayrıca insan sağlığı ya da hayvan sağlığında kullanılan aşı ve ilaçların geliştirilme süreçlerinde aktif rol oynarlar. Görüldüğü üzere veteriner hekimlik mesleği toplum sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı açısından yaygın etkileri olabilecek risklerin bertaraf edilmesinde en büyük bariyerdir ve bu nedenle stratejik bir konumdadır. Tam da bu stratejik konumu nedeniyle veteriner hekimleri kendi çıkarları önünde risk görenler, geçmişte de bugün de şiddete başvurarak, yaşananlar yeni değil mesleğimizi değersizleştirmeye çalışmaktadırlar. Bu yaşananlar yeni değil, geçmişten başlayan bugün artık dayanılmaz hale gelen süreçtir.”

“BU ŞİDDET VETERİNER HEKİME”

“Bu şiddet; Bazen kamu adına gıda denetimi yapan veteriner hekime, bazen çalıştığı kurumun eksiklerinden sorumlu tutulan belediyede çalışan veteriner hekime, bazen kâr kaygısıyla gözü dönmüş işletme veya hayvan sahiplerinin, halk sağlığına zararlı olan hayvansal ürünler için ‘tüketilemez’ kararı veren işletme veteriner hekimine, bazen mesleğinin gerektirdiği tüm bilimsel mesleki tedaviyi uygulanmasına rağmen tedaviyi beğenmeyen hasta yakını tarafından serbest veteriner hekime, bazen emeğinin karşılığı olan ücreti isteyen veteriner hekime, bazen aşı karşıtlarının ve sanal ortamdaki bilgi kirliliği nedeniyle ücra köylere aşı için giden kamu veteriner hekimine, bazen taciz olarak, tek hedefi 5 yıl eğitim aldığı mesleğini yapmaya çalışan kadın meslektaşımıza, bazen hayvanları sömürmeyi meslek edinen ve rant kapısı haline getiren sözde hayvanseverler (gerçek hayvanseverleri tenzih ediyoruz) ve trolleri tarafından sosyal medya linçiyle veteriner hekimlere yönelik olarak ara vermeden devam ediyor.”

“MESLEĞİNİ BIRAKMIŞ NOKTAYA YURT DIŞINA GİTMEYE BAŞLAMIŞTIR”

“Nitekim geçen yıl, tam da Dünya Veteriner Hekimler Günü'nden birkaç gün önce, Yozgat/Sorgun'da, mezbahadaki eti, ‘halk sağlığı için risklidir, tüketilemez’ kararı veren meslektaşımız Veteriner Hekim Volkan Lale bıçaklanarak öldürülmüştür. Temmuz 2023 tarihinde İzmir'de meslektaşımız Veteriner Hekim Caner Ülgen ilk müdahalesini ve sevkini yaptığı hastanın sonrasında kaybedilmesi üzerine 4 hasta yakını tarafından darp edilmiştir. Ağustos 2023'te, Ankara'da mesleğini icra eden meslektaşımız Veteriner Hekim Ceren Eroğlu bir hasta yakını tarafından kedisinin tedavisi sürecinde hayatını kaybetmesi üzerine görevi başında saldırıya uğramıştır. Biz biliyoruz ki iş güvencesi ve can güvenliği nedeniyle açıklanmayan daha onlarca şiddet örtbas edilmekte bizlere ve kamuoyuna yansımamaktadır. Yaşanan bu şiddet, biz veteriner hekimleri artık yeter dedirtecek noktaya getirmiş, birçok meslektaşımız ya mesleğini bırakmış noktaya yurt dışına gitmeye başlamıştır.”

“VETERİNER HEKİME UYGULANAN ŞİDDET TOPLUMA UYGULANAN ŞİDDETTİR”

BOLUDA TURİZM HAFTASI ETKİNLİĞİ BAŞLADI BOLUDA TURİZM HAFTASI ETKİNLİĞİ BAŞLADI

 “Unutmayınız; salgınlar, antibiyotik direnci, hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonotik hastalıklar, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim önümüzdeki yıllarda karşı karşıya kalacağımız en büyük sorunlardır. Veteriner hekimler tüm bu sorunların çözümü için zorlu bir akademik eğitim almış, çok farklı stratejik alanlarda görev yapan ve bu görevleri nedeniyle aynı zamanda halk sağlığının da garantisi olan bir mesleğin mensuplarıdır. Bu nedenle, veteriner hekime uygulanan şiddet aynı zamanda toplumun sağlık hakkına uygulanan bir şiddettir. Çünkü veteriner hekime yapılan şiddet, sağlıksız gıda, pahalı et ve süt, çocuklarımızda hayvansal protein eksikliği, kuduz Brusella, Tüberküloz, Şarbon, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vb. hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıklar olarak halkımıza geri dönmektedir.

Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililere sesleniyoruz;  Dünyayı bekleyen pandemiler, gıda krizi ve iklim krizi gibi sorunlar başta olmak üzere, risklerin bertaraf edilmesi, ülkemizin bu süreçleri en az zararla atlatması için alınacak tedbirlerin en başında, bu görevleri yapan veteriner hekimlerin can güvenliğinin ve iş güvencesi ile birlikte kamuda veteriner hekimlik otoritesinin güçlendirilmesi ve özlük haklarının iade edilmesi bulunmaktadır.”

“LİNÇ EDİLİYOR, DARP EDİLİYOR, ÖLDÜRÜLÜYORUZ”

“Ancak, bizler linç ediliyor, darp ediliyor, daha ötesi öldürülüyoruz ve bizlerle birlikte aslında halk sağlığı da ölüyor. Yaşanan süreç, biz veteriner hekimleri yıldırmış, bıktırmış ve artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Sağlık çalışanları için düzenlenen yıpranma payı, ek gösterge, maaş iyileştirmesi vb. tüm özlük hakları konularında ve sağlıkta şiddet yasasında veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmış ve dışlanmışlardır. Meslektaşlarımız büyük umutlarla yapmaya başladıkları mesleklerini bırakmakta, özellikle genç meslektaşlarımız geleceklerini yurt dışında aramaktadırlar. Veteriner hekimler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda Sağlık Hizmetleri Sınıfında tanımlanmıştır, vakit kaybetmeden gereği veteriner hekimliğin hangi alanında olursa olsun yaptıkları hizmetlerle kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ kapsamına alınmalıdır. Şiddeti oluşturan unsurlar ortadan kaldırılmalı, şiddet tavizsiz cezalandırılmalı, kanunlar bilim sel gerçekler önünde sağlık çalışanı olan veteriner hekimlere hakları iade edilmelidir.”

Editör: Ahmet İshak GÜLEN