(Haber: Oğuzhan Eke) – İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, BAİBÜ’deki yabancı öğrenci sayısının fazla olduğunu ifade ederek, “Lise diplomasıyla öğrenci alınmamalıdır” dedi. Baysal, üniversite hastanesindeki sorunların da altını çizdi.

TASARRUF TEDBİRLERİNE KARŞI SES YÜKSELTTİLER TASARRUF TEDBİRLERİNE KARŞI SES YÜKSELTTİLER

Bolu’nun Babası İzzet Baysal’ın kurduğu, Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi olma özelliğini taşıyan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bugünlerde olumsuzluklarla gündeme geliyor. Üniversitedeki yabancı öğrenci sayısındaki artış, birçok kesim tarafından eleştirilirken, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal da konuya kayıtsız kalmadı. Ahmet Baysal, yabancı öğrenci seçiminde gözönünde bulundurululan “lise not ortalaması” uygulamasından vazgeçilmesini istedi. Seçkin üniversitelerde yabancı öğrenci sayısının, toplam öğrenci sayısına yüzde 5 oranında olduğunu ifade etti. Bolu’da bu oranın yüzde 15 olmasına tepki gösterdi. Baysal, üniversite hastanesinde kapasite sorunu olduğunun da altını çizdi. Açıklamasının başlıkları şöyle:

“AÇIKLAMA YAPMA İHTİYACI DUYMUŞTUR”

“İlk amacı ‘Öncelikle Bolu şehrine ve Bolu halkına olmak üzere Türkiye dahilinde her yere ve her vatandaşa imkanları ölçüsünde ihtiyaçları bulunan bilimsel, sosyal, kültürel ve sağlık hizmetlerinde bulunabilmek’ olan ve bugüne kadar sadece Bolu’muza 147 eser kazandırmış, binlerce öğrenciye burs vermiş, birçok sağlık ve eğitim donanımı yapmış ve Büyük Hayırsever Bolumuzun babası, Vakfımızın ve Üniversitemizin kurucusu Rahmetli İzzet Baysal tarafından Bolululara emanet edilen Vakfımız, Bolumuzun göz bebeği Üniversitemize dört binin üzerinde yabancı öğrenci kabul edilmesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşanan sorunlarla ilgili aşağıdaki hususlar konusunda açıklama yapma ihtiyacı duymuştur.

“SAYI BELLİ BİR SEVİYEYİ AŞMAMALI”

Vakfımız, yabancı öğrenci konusuna karşı değildir. Yalnız yabancı öğrencilerle ilgili kabuller yapılırken sayı belli bir seviyeyi aşmamalı ve nitelik üst düzeyde tutulmalıdır. Yabancı öğrenci kabul kriterleri, alanlarında Türkiye’de ve Dünya’da söz sahibi olan (Sağlıkta Hacettepe Üniversitesi, Eğitimde Gazi Üniversitesi, Mühendislikte İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi) Üniversitelerin kriterlerine yakın olmalıdır. Bu Üniversitelerin kabul ettikleri yabancı öğrenci sayıları incelendiğinde toplam öğrenci sayılarının ortalama yüzde 5 seviyelerinde olduğu, bizim üniversitemizde ise şu anda bile yüzde 15 seviyelerine yaklaştığı gözlemlenmektedir.

“LİSE DİPLOMASIYLA ÖĞRENCİ ALINMAMALIDIR”

Çok büyük zahmetlerle ve emeklerle Üniversitemizi kazanan çok değerli öğrencilerimizin kaliteli eğitim almasına engel olacak kabul kriterlerinden ve Yabancı öğrenci kontenjanlarının fazla olmasından kaçınılmalıdır. Üniversitemize Yabancı öğrenci kabul edilirken ‘Lise diplomasıyla öğrenci alınmamalıdır mesela!’ Üniversitemizin Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımında kullanılan kriterlerde yer alan ‘Lise Not Ortalaması; Sıralanan sınav sonuçlarının yerleştirme işlemlerinden sonra boş kalan kontenjanların değerlendirilmesinde kullanılır.’ kriterinin değerlendirmeye alınması maddesinden ivedilikle vazgeçilmelidir.

“VAKFIMIZIN RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRDİLER”

Akademik başarıyı aşağı çekeceğini ön gördüğümüz Yabancı öğrenci sayısı ve Lise Diploması ile Öğrenci kabulü konuları hakkında Bolu’daki Yönetim Kurulu üyelerimiz, Üniversitemiz Rektörü ile görüşme yaptılar. Vakfımızın rahatsızlığını dile getirdiler. Kabuller yapılırken özellikle yurt dışında yapılan sınavların çok şeffaf ve bin bir zahmetle Üniversitemizi kazanan çok değerli öğrencilerimizin girdiği sınavlar seviyesinde olması gerektiği konusunu Rektörümüze ilettiler. Bolumuzun ve büyük hayırsever İzzet Baysal’ın kurucusu olduğu Üniversitemizin ilerleyen süreçte Akademik başarıyı aşağı çekebilecek ve ortaya çıkması muhtemel olumsuz olaylarla anılması asla kabul edilemez.

“BÜYÜYEMEMİŞTİR VE BAKIM ONARIM GÖRMEMİŞTİR”

İkinci bir konu; Vakfımızın Bolu’ya kazandırdığı 147 eserin günümüz şartlarına uyum sağlayamaması, yenilenmesi ve büyütülmesi hususlarında Vakfımızdan beklenti içinde olunmamalıdır. Yapılan protokoller gereği bu hizmetler Devletimizin uhdesindedir. Milletimizin hizmetkarı olan Vakfımız, ihtiyaçlar doğrultusunda son 6 yılda bugünkü rayiçlerle yaklaşık 500 milyon TL. (Beşyüzmilyontürklirası). harcayarak ‘Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Eğitim Kampüsü’, ‘Hukuk Fakültesi’, ‘İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi’ ve bu sene yapacağımız ‘Esin Baysal Aile Sağlığı Merkezi’ binalarını ve çok sayıda tıbbi cihazı hayır yapmıştır ve yapmaya devam edecektir. Vakfımızın Üniversiteye armağan ettiği eserlerin en büyüğü İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesidir. Açılışının yapıldığı 2002 yılından itibaren 22 yıl geçmesine rağmen, maalesef Tıp Fakültesi Hastanesi fiziki alan olarak hemen hemen hiç büyüyememiştir ve bakım onarım görmemiştir. Bolu nüfusunun yaklaşık üç kat artması ve çevre illerden çok fazla hasta gelmesi sebebiyle bugün Tıp Fakültesi Hastanesi ihtiyaca yeteri kadar cevap verememesi ve sorunların çözümü için hiçbir adım atılmaması başta biz Baysal Ailesini ve Vakıf Mütevelli heyet üyelerini son derece üzmektedir. Sorunun çözümü için Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri tüm yetkililer ile ayrı ayrı görüşmüş ancak herhangi bir somut sonuca ulaşılamamıştır. Kurumlar arasında yaşanan yetki tartışmalarından bir an önce vaz geçilerek sorunların çözülmesi tek gündem maddesi olmalıdır.”

Editör: Ahmet İshak GÜLEN